Müştəri ol

Qeyri – kredit məhsulları

UPOS
Ödənişləri telefonla asanlıqla qəbul etmək üçün POS-terminal xidmətidir.
Ətraflı
POS terminal / Smart kassa
Nağdsız ödənişlərin sürətli və təhlükəsiz qəbulu üçün POS-terminallarımızdan istifadə et!
Ətraflı
Kassa-hesablaşma xidməti
Müəssisəsinizin səmərəli fəaliyyətinin təmin olunmasına, təchizatçı və alıcılarla vaxtı-vaxtında hesablaşma aparılmasına, nağdsız pul vəsaitlərinin operativ idarə olunması və nağd pul vəsaitlərinin təhlükəsiz idarə edilməsinə yardım edəcək.
Ətraflı
Əməkhaqqı layihələri
Biznes böyüyür və genişlənir, əməkdaşların sayı sürətlə artır, əməkhaqqının verilməsi isə get-gedə daha çox vaxt və resurs tələb edir. Ödəniş sisteminin bank kartlarının köməyi ilə əməkdaşlara əməkhaqqının avtomatlaşdırılmış qaydada paylanmasını təmin edirik.
Ətraflı
Əmanətlər
Sərbəst vəsaitlərin çevik yerləşdirilməsi sxemini təklif edir. Siz, həm manatla, həm də xarici valyutada rəqabət qabiliyyətli və cari bazar şərtlərinə müvafiq faiz dərəcələrini ilə yerləşdirə bilərsiniz.
Ətraflı
İnkassasiya xidmətləri
İnkasassiya - nağd pul və qiymətli əşyaların təhlükəsiz daşınmasını təmin edən xidmətdir. Nağd pula ehtiyac yaranırsa, onun daşınması ilə bağlı problemləri öz üzərimizə götürməyə və Sizə öz inkassasiya xidmətimizi təklif etməyə hazırıq.
Ətraflı
Korporativ kartlar
Biznes kartlar şirkətin məsrəflərinin səmərəli və rahat idarə olunması, təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı hesablaşmaların aparılması və ezamiyyət xərclərinin, təsərrüfat məsrəflərini, nümayəndəlik xərclərini ödəməyə imkan verir.
Ətraflı

Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər