117
Hesabatlar
Korporativ idarəetmə standartları əsasında hesabatlıq
I rüb

16.04.2024

II rüb

12.07.2024

Korporativ idarəetmə standartları əsasında hesabatlıq
I rüb

25.04.2023

II rüb

25.07.2023

III rüb

13.10.2023

IV rüb

12.01.2024

Korporativ idarəetmə standartları əsasında hesabatlıq
I rüb

25.04.2022

II rüb

25.07.2022

III rüb

26.10.2022

IV rüb

25.04.2023

Korporativ idarəetmə standartları əsasında hesabatlıq
I rüb

23.04.2021

II rüb

28.07.2021

III rüb

25.10.2021

IV rüb

31.01.2022

Korporativ idarəetmə standartları əsasında hesabatlıq
I rüb

29.07.2020

II rüb

29.07.2020

III rüb

23.10.2020

IV rüb

28.01.2021

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
I rüb

15.11.2019

II rüb

15.11.2019

III rüb

14.11.2019

IV rüb

30.01.2020

Mənfəət və zərər hesabatı
I rüb

30.04.2019

II rüb

31.07.2019

III rüb

31.10.2019

IV rüb

30.01.2020

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
I rüb

30.04.2019

II rüb

31.07.2019

III rüb

31.10.2019

IV rüb

30.01.2020

Kapital Hərəkəti haqqında hesabat
I rüb

30.04.2019

II rüb

31.07.2019

III rüb

31.10.2019

IV rüb

30.01.2020

Korporativ idarəetmə standartları əsasında hesabatlıq
I rüb

16.05.2019

II rüb

31.07.2019

III rüb

29.07.2020

IV rüb

08.12.2021

Məcmu kapital
I rüb

13.07.2018

II rüb

31.07.2018

III rüb

23.10.2018

IV rüb

31.01.2019

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
I rüb

13.07.2018

II rüb

13.07.2018

III rüb

23.10.2018

IV rüb

31.01.2019

Mənfəət və zərər hesabatı
I rüb

13.07.2018

II rüb

13.07.2018

III rüb

23.10.2018

IV rüb

31.01.2019

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
I rüb

13.07.2018

II rüb

31.07.2018

III rüb

23.10.2018

IV rüb

31.01.2019

Ehtiyatlar
I rüb

13.07.2018

II rüb

13.07.2018

III rüb

23.10.2018

IV rüb

31.01.2019

Kapital Hərəkəti haqqında hesabat
I rüb

13.07.2018

II rüb

13.07.2018

III rüb

23.10.2018

IV rüb

31.01.2019

Kredit portfeli
I rüb

12.04.2018

II rüb

13.07.2018

III rüb

23.10.2018

IV rüb

31.01.2019

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
Yüklə

22.01.2018

Mənfəət və zərər hesabatı
Yüklə

25.01.2018

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Yüklə

25.01.2018

Məcmu kapital
Yüklə

22.01.2018

Ehtiyatlar
Yüklə

22.01.2018

Kapital Hərəkəti haqqında hesabat
Yüklə

02.02.2018

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
Yüklə

15.12.2017

Mənfəət və zərər hesabatı
Yüklə

22.01.2018

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Yüklə

25.01.2018

Məcmu kapital
Yüklə

15.12.2017

Ehtiyatlar
Yüklə

15.12.2017

Kapital Hərəkəti haqqında hesabat
Yüklə

02.02.2018

I rüb
Yüklə

18.12.2017

II rüb
Yüklə

18.12.2017

III rüb
Yüklə

18.12.2017

IV rüb
Yüklə

18.12.2017

I rüb
Yüklə

18.12.2017

II rüb
Yüklə

18.12.2017

III rüb
Yüklə

18.12.2017

IV rüb
Yüklə

18.12.2017

I rüb
Yüklə

18.12.2017

II rüb
Yüklə

18.12.2017

III rüb
Yüklə

18.12.2017

IV rüb
Yüklə

18.12.2017

I rüb
Yüklə

18.12.2017

II rüb
Yüklə

18.12.2017

III rüb
Yüklə

18.12.2017

IV rüb
Yüklə

18.12.2017

III rüb
Yüklə

15.12.2017

IV rüb
Yüklə

15.12.2017


Açıqlanan məlumatlarla bağlı sorğuların cavablandırılması üzrə məsul şəxs: Bəybala Ağayev (email:[email protected]; tel:+99412 541 33 33 dax. 2224)


Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər