Rəhbərlik

Eldar Qəribov
Müşahidə Şurasının sədri
Emin Quliyev
Müşahidə Şurası sədrinin müavini
Elxan Qəribli
Müşahidə Şurasının üzvü
Dr. Kamen Zaxariyev
Müşahidə Şurasının üzvü
Faiq Zeynalov
Audit komitəsinin sədri
Adil Hüseynov
Audit komitəsinin üzvü
Səbinə Tağıyeva
Audit komitəsinin üzvü
Faiq Hüseynov
İdarə Heyətinin sədri
Asəf Hüseynov
İdarə Heyətinin üzvü
İdarə Heyəti Sədrinin 1-ci müavini
Baş risk inzibatçısı
İqor Okayev
İdarə Heyətinin üzvü
İdarə Heyəti Sədrinin Korporativ və Pərakəndə biznes üzrə müavini
Vəfa Kələntərova
İdarə Heyətinin üzvü
Maliyyə üzrə Direktor
Baş maliyyə inzibatçısı
Kredit Komitəsi
1. Vaqif Qəribli (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Samir Balayev
4. İqor Okayev
5. Asəf Hüseynov
Kiçik kredit komitəsi
1. Vadim Qədirov (sədr)
2. İqor Okayev
3. Asəf Hüseynov
4. Samir Balayev
Risklərin İdarə edilməsi komitəsi
1. Elxan Qəribli (sədr)- MŞ üzvü seçilməsi anından
2. Asəf Hüseynov
3. Faiq Hüseynov
4. Samir Balayev
5. Vəfa Kələntərova
6. Vadim Qədirov
7. Elçin Abdullayev
8. Faiq Zeynalov (səs hüququ olmayan üzv)
Mükafatlandırma üzrə komitə
1. Eldar Qəribov (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Vaqif Qəribli
4. Vəfa Kələntərova
5. Asəf Hüseynov
6. İqor Okayev
7. Günel Cavadova
İnformasiya Texnologiyaları komitəsi
1. Emin Quliyev (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. İqor Okayev
4. Asəf Hüseynov
5. Elçin Abdullayev
Məhsullar
Xəbərlər
Digər