117

Rəhbərlik

Eldar Qəribov
Müşahidə Şurasının sədri
Faiq Hüseynov
Müşahidə Şurasının üzvü
Müşahidə Şurası sədrinin müavini
Emin Quliyev
Müşahidə Şurasının üzvü
Kamen Zahariyev
Müşahidə Şurasının üzvü
Eldar Qəribov
Müşahidə Şurasının sədri
Faiq Hüseynov
Müşahidə Şurasının üzvü
Müşahidə Şurası sədrinin müavini
Emin Quliyev
Müşahidə Şurasının üzvü
Kamen Zahariyev
Müşahidə Şurasının üzvü
Samir Balayev
Audit komitəsinin sədri
Adil Hüseynov
Audit komitəsinin üzvü
Səbinə Tağıyeva
Audit komitəsinin üzvü
Samir Balayev
Audit komitəsinin sədri
Adil Hüseynov
Audit komitəsinin üzvü
Səbinə Tağıyeva
Audit komitəsinin üzvü
Fərid Abuşov
İdarə Heyətinin sədri
İcraçı Direktor
Heybət Qədirov
İdarə Heyətinin üzvü
İdarə Heyəti Sədrinin müavini
İcraçı Direktorun birinci müavini
Faiq Zeynalov
İdarə Heyətinin üzvü
Maliyyə üzrə Direktor
Baş maliyyə inzibatçısı
Emin Rəsulzadə
İdarə Heyətinin üzvü
Tural Həsənov
İdarə Heyətinin üzvü
Baş risk inzibatçısı
Fərid Abuşov
İdarə Heyətinin sədri
İcraçı Direktor
Heybət Qədirov
İdarə Heyətinin üzvü
İdarə Heyəti Sədrinin müavini
İcraçı Direktorun birinci müavini
Faiq Zeynalov
İdarə Heyətinin üzvü
Maliyyə üzrə Direktor
Baş maliyyə inzibatçısı
Emin Rəsulzadə
İdarə Heyətinin üzvü
Tural Həsənov
İdarə Heyətinin üzvü
Baş risk inzibatçısı
Cari Əməliyyat üzrə Komitə
1. Fərid Abuşov (sədr)
2. Heybət Qədirov (sədrin müavini)
3. Murad Qurbanov
4. Rauf Ağayev
5. Fuad Məmmədli
6. Səttar Kazımov
7. Fazil Məmmədov
8. Emin Ələsgərov
9. Novruz İbrahimov
10. Mikayıl Məmmədov
11. Tahir Qəribov
12. Elçin Abbasov (daimi dəvətli)
Kredit Komitəsi
1. Faiq Hüseynov (sədr)
2. Vaqif Qəribli
3. Tural Həsənov
4. Emin Rəsulzadə
5. Tahir Qəribov
6. Samir Balayev (daimi dəvətli)
Kiçik Kredit Komitəsi
1. Vadim Qədirov (sədr)
2. Fazil Məmmədov
3. Rauf Ağayev
4. Elçin Abbasov
5. Rüfət Məmmədxanlı
Risklərin İdarə edilməsi Komitəsi
1. Kamen Zahariyev (sədr)
2. Fərid Abuşov
3. Faiq Hüseynov
4. Faiq Zeynalov
5. Heybət Qədirov
6. Tural Həsənov
7. Murad Qurbanov
8. Emin Rəsulzadə
9. Lalə Hacıyeva
10. Samir Balayev (səs hüququ olmayan üzv)
Mükafatlandırma üzrə Komitə
1. Faiq Hüseynov (sədr)
2. Tural Həsənov
3. Heybət Qədirov
4. Fərid Abuşov
5. Faiq Zeynalov
6. Natalya Sandler
7. Emin Rəsulzadə
İnformasiya Texnologiyaları üzrə Komitə
1. Murad Qurbanov(sədr)
2. Emin Ələsgərov
3. Tural Həsənov
4. Ruslan Abdullayev
5. Səttar Kazımov
6. Novruz İbrahimov
7. Şahin Mirabutalıbov
8. Sevda Hacıyeva
9. Üzeyir Hüseynov
10. Emin Quliyev (daimi dəvətli)
Aktiv və Passivlərin İdarə edilməsi Komitəsi
1. Emin Rəsulzadə (sədr)
2. Fərid Abuşov
3. Faiq Zeynalov
4. Heybət Qədirov
5. Tural Həsənov
6. Fuad Məmmədli
7. Tahir Qəribov
Cari Əməliyyat üzrə Komitə
1. Fərid Abuşov (sədr)
2. Heybət Qədirov (sədrin müavini)
3. Murad Qurbanov
4. Rauf Ağayev
5. Fuad Məmmədli
6. Səttar Kazımov
7. Fazil Məmmədov
8. Emin Ələsgərov
9. Novruz İbrahimov
10. Mikayıl Məmmədov
11. Tahir Qəribov
12. Elçin Abbasov (daimi dəvətli)
Kredit Komitəsi
1. Faiq Hüseynov (sədr)
2. Vaqif Qəribli
3. Tural Həsənov
4. Emin Rəsulzadə
5. Tahir Qəribov
6. Samir Balayev (daimi dəvətli)
Kiçik Kredit Komitəsi
1. Vadim Qədirov (sədr)
2. Fazil Məmmədov
3. Rauf Ağayev
4. Elçin Abbasov
5. Rüfət Məmmədxanlı
Risklərin İdarə edilməsi Komitəsi
1. Kamen Zahariyev (sədr)
2. Fərid Abuşov
3. Faiq Hüseynov
4. Faiq Zeynalov
5. Heybət Qədirov
6. Tural Həsənov
7. Murad Qurbanov
8. Emin Rəsulzadə
9. Lalə Hacıyeva
10. Samir Balayev (səs hüququ olmayan üzv)
Mükafatlandırma üzrə Komitə
1. Faiq Hüseynov (sədr)
2. Tural Həsənov
3. Heybət Qədirov
4. Fərid Abuşov
5. Faiq Zeynalov
6. Natalya Sandler
7. Emin Rəsulzadə
İnformasiya Texnologiyaları üzrə Komitə
1. Murad Qurbanov(sədr)
2. Emin Ələsgərov
3. Tural Həsənov
4. Ruslan Abdullayev
5. Səttar Kazımov
6. Novruz İbrahimov
7. Şahin Mirabutalıbov
8. Sevda Hacıyeva
9. Üzeyir Hüseynov
10. Emin Quliyev (daimi dəvətli)
Aktiv və Passivlərin İdarə edilməsi Komitəsi
1. Emin Rəsulzadə (sədr)
2. Fərid Abuşov
3. Faiq Zeynalov
4. Heybət Qədirov
5. Tural Həsənov
6. Fuad Məmmədli
7. Tahir Qəribov

Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər