117

Rəhbərlik

Eldar Qəribov
Müşahidə Şurasının sədri
Emin Quliyev
Müşahidə Şurası sədrinin müavini
Elxan Qəribli
Müşahidə Şurasının üzvü
Dr. Kamen Zaxariyev
Müşahidə Şurasının üzvü
Kristof Gabriel Maetze
Müşahidə Şurasının üzvü
Eldar Qəribov
Müşahidə Şurasının sədri
Emin Quliyev
Müşahidə Şurası sədrinin müavini
Elxan Qəribli
Müşahidə Şurasının üzvü
Dr. Kamen Zaxariyev
Müşahidə Şurasının üzvü
Kristof Gabriel Maetze
Müşahidə Şurasının üzvü
Samir Balayev
Audit komitəsinin sədri
Adil Hüseynov
Audit komitəsinin üzvü
Səbinə Tağıyeva
Audit komitəsinin üzvü
Samir Balayev
Audit komitəsinin sədri
Adil Hüseynov
Audit komitəsinin üzvü
Səbinə Tağıyeva
Audit komitəsinin üzvü
Faiq Hüseynov
İdarə Heyətinin sədri
Baş Risk Inzibatçısı
Fərid Abuşov
İdarə Heyətinin üzvü
İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini
İcraçı Direktor
Faiq Zeynalov
İdarə Heyətinin üzvü
Maliyyə üzrə Direktor
Baş maliyyə inzibatçısı
Emin Rəsulzadə
İdarə Heyətinin üzvü
Heybət Qədirov
İdarə Heyətinin üzvü
İcraçı Direktorun müavini
Faiq Hüseynov
İdarə Heyətinin sədri
Baş Risk Inzibatçısı
Fərid Abuşov
İdarə Heyətinin üzvü
İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini
İcraçı Direktor
Faiq Zeynalov
İdarə Heyətinin üzvü
Maliyyə üzrə Direktor
Baş maliyyə inzibatçısı
Emin Rəsulzadə
İdarə Heyətinin üzvü
Heybət Qədirov
İdarə Heyətinin üzvü
İcraçı Direktorun müavini
İcraedici Komitə
1. Fərid Abuşov (sədr)
2. Heybət Qədirov (sədrin müavini)
3. Əfqan Baxışov
4. Rauf Ağayev
5. Tural Həsənov
6. Murad Qurbanov
7. Fuad Məmmədli
8. Səttar Kazımov
9. Elçin Abbasov (daimi dəvətli)
10. Fərid Məmmədzadə (daimi dəvətli)
11. Emin Ələsgərov (daimi dəvətli)
12. Tahir Qəribov (daimi dəvətli)
Kredit Komitəsi
1. Vaqif Qəribli (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Fərid Abuşov
4. Emin Rəsulzadə
5. Tural Həsənov
6. Samir Balayev (daimi dəvətli)
Kiçik Kredit Komitəsi
1. Vadim Qədirov (sədr)
2. Tural Həsənov
3. Rauf Ağayev
4. Əfqan Baxışov
5. Elçin Abbasov
6. Tahir Qəribov (daimi dəvətli)
Risklərin İdarə edilməsi Komitəsi
1. Elxan Qəribli (sədr)
2. Fərid Abuşov
3. Faiq Hüseynov
4. Faiq Zeynalov
5. Heybət Qədirov
6. Vadim Qədirov
7. Əfqan Baxışov
8. Tural Həsənov
9. Murad Qurbanov
10. Emin Rəsulzadə
11. Samir Balayev (səs hüququ olmayan üzv)
Mükafatlandırma üzrə Komitə
1. Eldar Qəribov (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Fərid Abuşov
4. Faiq Zeynalov
5. Natalya Sandler
6. Emin Rəsulzadə
7. Heybət Qədirov
İnformasiya Texnologiyaları üzrə Komitə
1. Murad Qurbanov(sədr)
2. Emin Ələsgərov
3. Yusif Məlikov
4. Tural Həsənov
5. Emil Mehdiyev
6. Səttar Kazımov
7. Novruz İbrahimov
8. Emin Quliyev (daimi dəvətli)
9. Fərid Məmmədzadə (daimi dəvətli)
Strateji idarəetmə üzrə Komitə
1. Fərid Abuşov (sədr)
2. Heybət Qədirov
3. Samir Mustafeyev
4. Rauf Ağayev
5. Səttar Kazımov
6. Emil Mehdiyev
7. Novruz İbrahimov
8. Tural Həsənov
9. Vadim Qədirov
10. Yalçın Tarverdiyev
11. Fərid Məmmədzadə
12. Oleq Kuçerov
13. Tahir Qəribov
14. Emin Ələsgərov
15. Elçin Abbasov
16. Murad Qurbanov (daimi dəvətli)
Aktiv və Passivlərin İdarə edilməsi Komitəsi
1. Emin Rəsulzadə (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Fərid Abuşov
4. Faiq Zeynalov
5. Heybət Qədirov
6. Tural Həsənov
7. Fuad Məmmədli
8. Tahir Qəribov
İcraedici Komitə
1. Fərid Abuşov (sədr)
2. Heybət Qədirov (sədrin müavini)
3. Əfqan Baxışov
4. Rauf Ağayev
5. Tural Həsənov
6. Murad Qurbanov
7. Fuad Məmmədli
8. Səttar Kazımov
9. Elçin Abbasov (daimi dəvətli)
10. Fərid Məmmədzadə (daimi dəvətli)
11. Emin Ələsgərov (daimi dəvətli)
12. Tahir Qəribov (daimi dəvətli)
Kredit Komitəsi
1. Vaqif Qəribli (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Fərid Abuşov
4. Emin Rəsulzadə
5. Tural Həsənov
6. Samir Balayev (daimi dəvətli)
Kiçik Kredit Komitəsi
1. Vadim Qədirov (sədr)
2. Tural Həsənov
3. Rauf Ağayev
4. Əfqan Baxışov
5. Elçin Abbasov
6. Tahir Qəribov (daimi dəvətli)
Risklərin İdarə edilməsi Komitəsi
1. Elxan Qəribli (sədr)
2. Fərid Abuşov
3. Faiq Hüseynov
4. Faiq Zeynalov
5. Heybət Qədirov
6. Vadim Qədirov
7. Əfqan Baxışov
8. Tural Həsənov
9. Murad Qurbanov
10. Emin Rəsulzadə
11. Samir Balayev (səs hüququ olmayan üzv)
Mükafatlandırma üzrə Komitə
1. Eldar Qəribov (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Fərid Abuşov
4. Faiq Zeynalov
5. Natalya Sandler
6. Emin Rəsulzadə
7. Heybət Qədirov
İnformasiya Texnologiyaları üzrə Komitə
1. Murad Qurbanov(sədr)
2. Emin Ələsgərov
3. Yusif Məlikov
4. Tural Həsənov
5. Emil Mehdiyev
6. Səttar Kazımov
7. Novruz İbrahimov
8. Emin Quliyev (daimi dəvətli)
9. Fərid Məmmədzadə (daimi dəvətli)
Strateji idarəetmə üzrə Komitə
1. Fərid Abuşov (sədr)
2. Heybət Qədirov
3. Samir Mustafeyev
4. Rauf Ağayev
5. Səttar Kazımov
6. Emil Mehdiyev
7. Novruz İbrahimov
8. Tural Həsənov
9. Vadim Qədirov
10. Yalçın Tarverdiyev
11. Fərid Məmmədzadə
12. Oleq Kuçerov
13. Tahir Qəribov
14. Emin Ələsgərov
15. Elçin Abbasov
16. Murad Qurbanov (daimi dəvətli)
Aktiv və Passivlərin İdarə edilməsi Komitəsi
1. Emin Rəsulzadə (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Fərid Abuşov
4. Faiq Zeynalov
5. Heybət Qədirov
6. Tural Həsənov
7. Fuad Məmmədli
8. Tahir Qəribov

Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər