İnternet bankçılıq Daxil ol Müştəri ol Xidmət şəbəkəsi

Qarantiyalar

Bank qarantiyası beynalxalq kommersiya əməliyyatlarında müqavilə öhdəliklərinin icra edilməsində ən vacib alət olaraq, həmçinin alqı-satqı və ya xidmətin göstərilməsi müqavilələrinə müstəqil hüquqa malik əlavə kimi çıxış edir. Qarantiyanı təqdim etdikdə, bankın müştərisi öz müqavilə öhdəliyini icra etmədiyi halda, bank həmin məbləğin ödənişini öz öhdəsinə götürür. Qarantiya əməliyyatları həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi çərçivəsində, həmdə beynalxalq qanunvericilik qaydalarına əsasən tənzimlənir.

Risklərinizi minimuma endirmək üçün Bank Sizə sərfəli şərtlərlə aşağıda göstərilən növlər üzrə qarantiyaları təklif edir:  


— Ödəniş qarantiyası.

— Avans ödənişin qarantiyası.

— Müqavilənin yerinə yetirilməsinin qarantiyası.

— Tender qarantiyası.

— Ehtiyat akkreditiv şəklində qarantiya («stand-by»).

— Digər qarantiya növləri.

Məhsullar
Xəbərlər
Digər