Müştəri ol

İnkasso əməliyyatları

İdxalçının bankına müqavilədə nəzərdə tutulan inkasso üçün sənədlərin göndərilməsini təmin edirik, həmin bank isə öz növbəsində ödəyiciyə, təlimatlara uyğun olaraq, ödəniş və ya akseptin əleyhinə sənədləri verir. Alıcıya əmtəənin pulunu ödəmədən, sərəncam və müşayiət sənədlərini, beləliklə də malın özünü almağa imkan vermir.

“Unibank” korporativ müştəriləri, həmçinin sənədli inkasso üzrə xidmətlərdən istifadə edə bilər. Remitent-Bank qismində çıxış edərək, Biz idxalçının bankına müqavilədə nəzərdə tutulan inkasso üçün sənədlərin göndərilməsini təmin edirik (hesab-faktura, nəqliyyat, sığorta, gömrük sənədləri və s.), həmin bank isə öz növbəsində ödəyiciyə, təlimatlara uyğun olaraq, ödəniş və ya akseptin əleyhinə sənədləri verir.   Sənədli inkasso birbaşa bank köçürməsi ilə müqayisədə təhlükəsizliyə böyük zəmanətdir. Alıcıya əmtəənin pulunu ödəmədən, sərəncam və müşayiət sənədlərini, beləliklə də malın özünü almağa imkan vermir. İnkassonun daha bir üstün cəhəti isə müştəriyə qarşı tətbiq olunan bank komissiyalarının daha aşağı olmasıdır. İnkassodan istifadə edildikdə, ödəniş açıq hesab üzrə hesablaşmalarda olduğundan daha tez həyata keçirilir.

Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər