Müştəri ol

İnkassasiya xidmətləri

İnkasassiya - nağd pul və qiymətli əşyaların təhlükəsiz daşınmasını təmin edən xidmətdir. Nağd pula ehtiyac yaranırsa, onun daşınması ilə bağlı problemləri öz üzərimizə götürməyə və Sizə öz inkassasiya xidmətimizi təklif etməyə hazırıq.

İnkasassiya  - nağd pul və qiymətli əşyaların təhlükəsiz daşınmasını təmin edən xidmətdir. Tez-tez böyük həcmlərdə nağd pula ehtiyac yaranırsa,  onun daşınması ilə bağlı problemləri öz üzərimizə götürməyə və Sizə öz inkassasiya xidmətimizi təklif etməyə hazırıq.


Xüsusiyyətlər:

— Sizin pul vəsaitinizin tam mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə biz inkassatorlar tərəfindən daşınan qiymətli əşyaların aparıcı sığorta şirkətlərində, öz hesabımıza sığorta edilməsini həyata keçiririk, bunun sayəsində inkassasiya üzrə əməliyyatlar Sizin üçün risksiz olur.

— Sizə məxfilik, fərdi yanaşma və inkassator xidmətlərinin etibarlılığı üçün zəmanət veririk.

— Sizin nağd pul vəsaitinizin banka çatdırılması.

— Bankın nağd pul vəsaitinin sizin təşkilata çatdırılması.

— 2 məntəqə arasında pul vəsaitinin çatdırılması

 

Sizin sərəncamınıza aşağıdakılar təqdim olunacaq:  

—İxtisaslaşdırılmış avadanlıq.

— İxtisaslaşdırılmış avtonəqliyyat.

— Silahlı mühafizə dəstəsi.

Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər