Müştəri ol

SİF Kreditləri

Kənd təsərrüfatı sahəsində biznes qurmaq və ya inkişaf etdirmək üçün Unibankdan Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitləri hesabına kredit al.

Kənd təsərrüfatı sahəsində biznes qurmaq və ya inkişaf etdirmək istəyirsənsə, Unibankdan Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitləri hesabına 10 000 000 (on milyon) AZN-dək 10 il müddətinə, aşağı faizli və güzəşt müddəti olan kredit götür.

Fondun vəsaitlərinin istifadəsi istiqamətləri:

— Aqroparkların yaradılması;

— Ətlik və südlük istiqamətli cins iri buynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması;

— Logistik (qida və qeyri-qida məhsullarının saxlanması, daşınması və satışı ) və yaşıl market (fermer mağazalarının) mərkəzlərinin yaradılması;

— Meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılması;

— İri fermer təsərrüfatlarının yaradılması;

— Müasir qarışıq yem istehsalı fabriklərinin yaradılması;

— Müasir istixana komplekslərinin yaradılması;

— İntensiv bağçılıq (üzüm, alma, nar və.s) və ya tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;

— Müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması;

— Digər sənaye (yüngül, tikinti, kimya və s.) müəssisələrin yaradılması;

— Kiçik sahibkarlığın (o cümlədən gənclərin, qadınların və məcburi köçkünlərin) inkişafı;

— Кütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı layihələrinin maliyyələşdirilməsi.Kredit müraciəti

Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər