Management

Eldar Garibov
Chairman of the Supervisory Board
Emin Guliyev
Deputy Chairman of the Supervisory Board
Elkhan Garibli
Member of the Supervisory Board
Dr. Kamen Zahariev
Member of the Supervisory Board
Faiq Zeynalov
Chairman of the Audit Committee
Adil Huseynov
Member of the Audit Committee
Sabina Taghiyeva
Member of the Audit Committee
Faig Huseynov
Chairman of the Management board
Asef Huseynov
Member of the Management Board
First Deputy of Chairman of the Management Board
Chief Risk Officer
İgor Okayev
Member of the Management Board
Deputy Chairman for corporate and retail banking
Vafa Kalantarova
Director of Finance
Member of the Management Board
Chief Financial Officer
Kredit Komitəsi
1. Vaqif Qəribli (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Samir Balayev
4. İqor Okayev
5. Asəf Hüseynov
Kiçik kredit komitəsi
1. Vadim Qədirov (sədr)
2. İqor Okayev
3. Asəf Hüseynov
4. Samir Balayev
Risklərin İdarə edilməsi komitəsi
1. Elxan Qəribli (sədr)- MŞ üzvü seçilməsi anından
2. Asəf Hüseynov
3. Faiq Hüseynov
4. Samir Balayev
5. Vəfa Kələntərova
6. Vadim Qədirov
7. Elçin Abdullayev
8. Faiq Zeynalov (səs hüququ olmayan üzv)
Mükafatlandırma üzrə komitə
1. Eldar Qəribov (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Vaqif Qəribli
4. Vəfa Kələntərova
5. Asəf Hüseynov
6. İqor Okayev
7. Günel Cavadova
İnformasiya Texnologiyaları komitəsi
1. Emin Quliyev (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. İqor Okayev
4. Asəf Hüseynov
5. Elçin Abdullayev
Products
News
Other