Management

Eldar Garibov
Chairman of the Supervisory Board
Emin Guliyev
Deputy Chairman of the Supervisory Board
Elkhan Garibli
Member of the Supervisory Board
Dr. Kamen Zahariev
Member of the Supervisory Board
Faiq Zeynalov
Chairman of the Audit Committee
Adil Huseynov
Member of the Audit Committee
Sabina Taghiyeva
Member of the Audit Committee
Faig Huseynov
Chairman of the Management board
Igor Okayev
Member of the Management Board
First Deputy Chairman of the Management Board
Vafa Kalantarova
Director of Finance
Member of the Management Board
Chief Financial Officer
Farid Abushov
Member of the Management Board
Deputy Chairman of the Management Board
Kredit Komitəsi
1. Vaqif Qəribli (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Samir Balayev
4. İqor Okayev
5. Tural Həsənov
Kiçik kredit komitəsi
1. Vadim Qədirov (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. İqor Okayev
4. Samir Balayev
Risklərin İdarə edilməsi komitəsi
1. Elxan Qəribli (sədr)- MŞ üzvü seçilməsi anından
2. Faiq Hüseynov
3. Samir Balayev
4. Vəfa Kələntərova
5. Vadim Qədirov
6. Emil Mehdiyev
7. Tural Həsənov
8. Faiq Zeynalov (səs hüququ olmayan üzv)
Mükafatlandırma üzrə komitə
1. Eldar Qəribov (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Vaqif Qəribli
4. Vəfa Kələntərova
5. İqor Okayev
6. Günel Cavadova
İnformasiya Texnologiyaları komitəsi
1. Emin Quliyev (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. İqor Okayev
4. Səttar Kazımov
5. Emil Mehdiyev
6. Rüstəm Rüstəmli
7. Tural Həsənov
Products
News
Other