İnternet bankçılıq Daxil ol 117 Xidmət şəbəkəsi
Digər sənədlər
“Unibank” Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə (PY/TM) qarşı mübarizə sahəsində Bankda daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi ilə PY/TM imkanlarını istisna edən şəraiti yaradır.

Unibank KB-da Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Siyasət
05.03.2020
Form W-8BEN-E / Unibank KB
01.10.2019
Wolfsberg's_CBDDQ
01.10.2019
ÇPY/TMM VƏ ÖZ MÜŞTƏRİNİ TANI qaydaları üzrə Sorğu vərəqəsi
01.10.2019
Fiziki şəxslərin vergi rezidentliyinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketi
01.10.2019
Hüquqi şəxslərin vergi rezidentliyinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketi
01.10.2019
Hüquqi şəxslərin vergi rezidentliyinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketi / Unibank KB
01.10.2019
Forma W-8BEN-E
05.10.2020
Məhsullar
Xəbərlər
Digər