117
Digər sənədlər

Kapital: 

Unibank” KB ASC-nin nizamnamə kapitalı 142 586 357, 60 AZN təşkil edir. Buraxılan adi adlı, səs hüququ verən sənədsiz səhmlərin sayı 52 421 455 ədəddir. Hər bir səhmin nominal dəyəri 2,72 manatdır. Bankın səhmlərinin depozitar uçotunu aparan və səhmlərin reyestr saxlayıcısı kimi Milli Depozit Mərkəzi çıxış edir. 


 
Səhmdarlar

Nizamnamə kapitalında payı (%)

Rezidentlər
Fiziki şəxslər:

Qəribov Eldar Mahmud oğlu86,6960%
Digər5,459%

Qeyri-rezidentlər:
Fiziki şəxslər:

Digər

0,5354%
Hüquqi şəxslər:

Digər7,3096%
Cəmi: 100%
 
Yenilənmə tarixi - 24.12.2021 

Əhəmiyyətli payın əldə edilməsinə dair məlumat
28.5 kB, 31.07.2017
Bildiriş
95.8 kB, 12.07.2018
Bankın nizamnaməsində dəyişikliklər
297.8 kB, 09.08.2018
Əhəmiyyətli payın əldə edilməsinə və özgəninkiləşdirilməsinə dair məlumat
158.3 kB, 05.11.2019

Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər