İnternet bankçılıq Daxil ol 117 Xidmət şəbəkəsi
Digər sənədlər

Kapital: 

Unibank” KB ASC-nin nizamnamə kapitalı 125 686 355, 68 AZN təşkil edir. Buraxılan adi adlı, səs hüququ verən sənədsiz səhmlərin sayı 46 208 219 ədəddir. Hər bir səhmin nominal dəyəri 2,72 manatdır. Bankın səhmlərinin reyestr saxlayıcısı kimi Milli Depozit Mərkəzi çıxış edir. Səhmlərin depozitar uçotunu Milli Depozit Mərkəzi aparır.


 
Səhmdarlar

Nizamnamə kapitalında payı (%)

Rezidentlər
Fiziki şəxslər:

Qəribov Eldar Mahmud oğlu86,3839%
Digər5,459%

Qeyri-rezidentlər:
Fiziki şəxslər:

Digər

0,5567%
Hüquqi şəxslər:

Digər7,6004%
Cəmi: 100%
 
Yenilənmə tarixi - 15.05.2019

Əhəmiyyətli payın əldə edilməsinə dair məlumat
31.07.2017
Bildiriş
12.07.2018
Bankın nizamnaməsində dəyişikliklər
09.08.2018
Əhəmiyyətli payın əldə edilməsinə və özgəninkiləşdirilməsinə dair məlumat
05.11.2019
Məhsullar
Xəbərlər
Digər