117
Digər sənədlər

Kapital: 

“Unibank” KB” ASC-nin nizamnamə kapitalı 149,386,357.60 manat təşkil edir və səhmlərin buraxılması və yerləşdirilməsi yolu ilə formalaşıb, bu barədə məlumat aşağıdakı kimi açıqlanır:

 

Dövlət Qeydiyyat Nömrəsi

Növü və Forması

Nominal

Dəyəri

Ümumi miqdarı

(səhm) və faiz nisbəti

Yerləşdirilmiş

(səhm)

Geri satın alınmış

(səhm)

AZ1003002024

Adi Adlı Səs Hüququ Verən Səhmlər

2,72 manat

(AZN)

54921455

(100%)

54921455

(100%)

4112487

(7,4879%)


Səhmlərinin depozitar uçotunu aparan və səhmlərin reyestr saxlayıcısı kimi Milli Depozit Mərkəzi çıxış edir.

“Unibank” KB ASC 2023-cü il dekabrın 7-dək onun sərəncamında olan geri alınmış səhmlər üzrə Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 105-1.5.-ci maddəsinin müddəalarında nəzərdə tutulmuş qərarlar qəbul etmək hüququna malikdir. Geri alınmış səhmlər səsvermə zamanı nəzərə alınmır və onlar üzrə dividendlər hesablanmır. Bu səhmlər geri satın alındığı tarixdən bir il müddətində ya təkrarən yerləşdirilməli, ya da ümumi yığıncağın qərarı ilə dövriyyədən çıxarılmalıdır.

 

Hazırda “Unibank” KB ASC-nin səhmdarları sırasında Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan 7 fiziki şəxs var (onlara məxsus səhmlərin nizamnamə kapitalındakı faiz nisbəti 92,5121% təşkil edir) və ən böyük (87,0320%) səhm zərfi Qəribov Eldar Mahmud oğluna məxsusdur.


Əhəmiyyətli payın əldə edilməsinə və özgəninkiləşdirilməsinə dair məlumat
158.3 kB, 05.11.2019
Bankın nizamnaməsində dəyişikliklər
297.8 kB, 09.08.2018
Bildiriş
95.8 kB, 12.07.2018
Əhəmiyyətli payın əldə edilməsinə dair məlumat
28.5 kB, 31.07.2017

Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər