İnternet bankçılıq Daxil ol 117 Xidmət şəbəkəsi

İstifadə qaydaları

Kartı aldıqdan dərhal sonra, onun arxa tərəfində öz imzanızın nümunəsini qoyun.

Heç vaxt PİN-kodu kartın üzərində yazmayın və FEN-kodu kartla bir yerdə saxlamayın.

Heç vaxt plastik kartı və pin kodu üçüncü şəxslərə verməyin. Zərurət olduqda, Sizin qohumlarınıza və yaxınlarınıza hesabınızda olan pul vəsaitindən istifadə etmək imkanı verən, əlavə kart rəsmiləşdirin.

Kart itirilən zaman ləngimədən onu bloklaşdırmaq lazımdır. Bunun üçün Bankın məlumat mərkəzinə +(99412) 117 və ya Millikart-a +(99412) 5981002 zəng vurmaq lazımdır.

Həftədə bir dəfədən az olmayaraq, kart hesabınızdakı pul vəsaitinin hərəkətini yoxlayın. Öz kartınızdan istifadə etdikdən dərhal sonra, hesabınız üzrə yerinə yetirilmiş əməliyyatlara xüsusi diqqət yetirin

Hesabınız üzrə hərəkətə daimi nəzarətin həyata keçirilməsi və kart üzrə hərəkətlər barədə onlayn SMS məlumatlandırma, internet-bankinq və ya Mobile banking xidmətlərindən istifadə etməyi tövsiyə edirik.
Bankın tövsiyələrinə uyğun plastik kartdan gündəlik istifadə limitini seçin

Məhsullar
Xəbərlər
Digər