117

Vergi haqqında

İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarından, lotereyaların keçirilməsindən, habelə digər yarışlardan və müsabiqələrdən pul şəklində əldə edilən uduşlardan (mükafatlardan) iştirakla bağlı ödənilən pul vəsaiti (pul qoyuluşu) çıxılmaqla qalan məbləğdən (Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda təşkil edilən mərc oyunlarından, yarışlardan və müsabiqələrdən əldə edilən nağd pul vəsaiti istisna olmaqla) 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.

Azərbaycan Respublikasının rezidentləri tərəfindən qeyri-rezident şəxslərə məxsus elektron pul kisəsində yaradılan hesaba pul köçürülərkən, əməliyyatı həyata keçirən yerli bank, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli operatoru həmin rezidentdən köçürülən məbləğin 10 faizi miqdarında ödəmə mənbəyində vergi tutur.

Elektron ticarət qaydasında işlərin və xidmətlərin alıcısı, habelə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda elektron qaydada təşkil olunan lotereyaların, digər yarışların və müsabiqələrin iştirakçısı vergi orqanlarında uçotda olmayan şəxs olduqda ödənişi aparan yerli bank və ya xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialları tərəfindən hesablanan ƏDV alıcının vəsaiti hesabına büdcəyə ödənilir. ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış yerli bank və ya xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialları tərəfindən vergi orqanlarında uçotda olmayan şəxsdən tutulmuş ƏDV əvəzləşdirilmir.

Hüquqi şəxs və fərdi sahibkarlardan kart hesablarından nağd qaydada vəsaitin çıxarılmasına görə 1% dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi tutulur.


Xarici saytlardan karta uduş məbləği daxil olduqda 10% vergi hesablanır

Xarici saytda elektron pul kisəsinin doldurulması zamanı 10% vergi hesablanır 

Xarici saytda iş və xidmətlərin alınması zamanı 18% vergi hesablanır 

Xarici oyun saytlarındə edilən pul qoyuluşları zamanı 18% vergi hesablanır 

Aviabilet, otel və hər hansı mal alışı zamanı vergi tutulmur


Vergilərin ödənişlərinə cəlb olunan xidmətlər:

Xidmətlər (ödəniş üzrə 18%):
0763  Agricultural Cooperatives (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
0780  Horticultural and Landscaping Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
4215  Courier Services—Air and Ground, Freight Forwarders (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
4813  Key-entry Telecom Merchant providing single local and long-distance phone calls using a central access number in a non-face-to-face environment using key entry (MC / Xidmət / Xidmət)
4814  Telecommunication Services, including Local and Long Distance Calls, Credit Card Calls, Calls Through Use of Magnetic-Stripe-Reading Telephones, and Fax Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
4816  Computer Network/Information Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
4821  Telegraph Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
4899  Cable, Satellite, and Other Pay Television and Radio Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
5734  Computer Software Stores (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
5960  Direct Marketing—Insurance Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
5962  Direct Marketing—Travel-Related Arrangement Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
5967  Direct Marketing—Inbound Telemarketing Merchants (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
6211  Securities—Brokers/Dealers (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
6300  Insurance Sales, Underwriting, and Premiums (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7221  Photographic Studios (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7273  Dating Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7277  Debt, Marriage, Personal—Counseling Service (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7278  Buying/Shopping Clubs, Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7311  Advertising Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7321  Consumer Credit Reporting Agencies (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7333  Commercial Art, Graphics, Photography (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7339  Stenographic and Secretarial Support Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7361  Employment Agencies, Temporary Help Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7372  Computer Programming, Data Processing, and Integrated Systems Design Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7375  Information Retrieval Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7392  Consulting, Management, and Public Relations Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
7395  Photo Developing, Photofinishing Laboratories (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
8111  Attorneys, Legal Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
8398  Organizations, Charitable and Social Service (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
8675  Automobile Associations (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
8699  Membership Organizations (Not Elsewhere Classified) (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
8911  Architectural, Engineering, and Surveying Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
8931  Accounting, Auditing, and Bookkeeping Services (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)
9402  Postal Services—Government Only (Visa/MC / Xidmət / Xidmət)

Son məhsul elektron mal kimi qiymətləndirilir (ödəniş üzrə 18%):
5815  Digital Goods Media – Books, Movies, Music (Visa/MC / Xidmət / Son məhsul elektron mal kimi qiymətləndirilir )
5816  Digital Goods – Games (Visa/MC / Xidmət / Son məhsul elektron mal kimi qiymətləndirilir )
5817  Digital Goods – Applications (Excludes Games) (Visa/MC / Xidmət / Son məhsul elektron mal kimi qiymətləndirilir )
5818  Digital Goods – Large Digital Goods Merchant (Visa/MC / Xidmət / Son məhsul elektron mal kimi qiymətləndirilir )Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər