117

PIN Change

Mövcud və ya itirilmiş PIN kodu yenisi ilə əvəz et!

PIN kodu UBank-dan asanlıqla dəyişmək imkanı:


1. UBank-da PIN kodu dəyişmək istədiyin kartı seç;
2. “Daha çox” düyməsini seç;
3. “PIN-kodu dəyişdir” düyməsini seç;
4. İstədiyin yeni PIN-kodu pulsuz təyin et.

Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər