117

Müxbir hesablar


AZN:

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASıNıN MƏRKƏZI BANKıNDA AZ46NABZ01350100000000015944 SAYLı MÜXBIR HESAB S.W.I.F.T.: NABZAZ2С, МФО 505754 VÖEN 1300017201

USD:

8901633615 saylı müxbir hesab,
Bank of New York Mellon, Nyu-York, Amerika Birləşmiş Ştatları
S.W.I.F.T.: IRVTUS3N

EUR:


001012924160 saylı müxbir hesab,
Societe Generale Bank Fransa, Paris S.W.I.F.T.: SOGEFRPP

400887002400 EUR saylı müxbir hesab,
Commerzbank AG, Almaniya, Frankfurt
S.W.I.F.T.: COBADEFF

GBP:

400887002400 GBP saylı müxbir hesab,
Commerzbank AG, Almaniya, Frankfurt
S.W.I.F.T.: COBADEFF

RUB:

30111810700013545415 saylı müxbir hesab,
Unicreditbank ZAO Rusiya Federasiyası, Moskva
S.W.I.F.T.: IMBKRUMM 


GEL:

GE91BG0000000205049800 saylı müxbir hesab,
BANK OF GEORGIA, Tbilisi, Gürcüstan
S.W.I.F.T.: BAGAGE22

Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər