117

Term

Open a deposit account and increase your money!

Cədvəl

AZN USD EUR
6 ay 7 % 0.5 % -
12 ay 10 % 2 % 0.1 %
18 ay 10 % - -
24 ay 10.5 % - -
36 ay 10.5 % - -
AZN USD EUR
12 ay 9.5 % 1.5 % -
18 ay 9.5 % - -
24 ay 9.5 % - -
36 ay 9.5 % - -
Gifts and bonuses
With monthly withdrawal of accrued interest, depending on the amount of the deposit, various gift cards are available.
Albalı Debet
Albalı Debet
For deposits placed in the amount of
1 000 – 20 000 AZN / USD
MC Black Edition
MC Black Edition
For deposits placed in the amount of 20 001 - 50 000 AZN / USD / EUR
Visa Platinum
Visa Platinum
For deposits placed in the amount more than 50 001 AZN / USD

— The amount – max 80% of the deposit amount.
— The annual rate of interest – the rate of interest of your deposit + 5% in national currency/ + 3% in foreign currency.
— The payment timetable – annuity-based.
— Term: maximum up to the end of the deposit.

The making-out fee for a loan secured by a deposit – 1% in accordance with the credit procedure  
— The amount – max 80% of the deposit amount.
— The annual rate of interest – the rate of interest of your deposit +5% in national currency/ + 3% in foreign currency.
— The payment timetable – free.

The making-out fee for a loan secured by a deposit – 1% in accordance with the credit procedure
— The amount – max 60% of the deposit amount.
— The annual rate of interest – the rate of interest of your deposit +5% (when in AZN: min 12%) 
— With a condition of no more than 20,000 AZN. 
— Term: maximum until the end of the deposit term (max. no more than 24 months). 
— Card price: free.


The making-out fee for a loan secured by a deposit – 1% in accordance with the credit procedure
Annuity-Based Cash Loan
— The amount – max 80% of the deposit amount.
— The annual rate of interest – the rate of interest of your deposit + 5% in national currency/ + 3% in foreign currency.
— The payment timetable – annuity-based.
— Term: maximum up to the end of the deposit.

The making-out fee for a loan secured by a deposit – 1% in accordance with the credit procedure  
Cash Loan with a free timetable
— The amount – max 80% of the deposit amount.
— The annual rate of interest – the rate of interest of your deposit +5% in national currency/ + 3% in foreign currency.
— The payment timetable – free.

The making-out fee for a loan secured by a deposit – 1% in accordance with the credit procedure
Card Loan
— The amount – max 60% of the deposit amount.
— The annual rate of interest – the rate of interest of your deposit +5% (when in AZN: min 12%) 
— With a condition of no more than 20,000 AZN. 
— Term: maximum until the end of the deposit term (max. no more than 24 months). 
— Card price: free.


The making-out fee for a loan secured by a deposit – 1% in accordance with the credit procedure
Annuity-Based Cash Loan
— The amount – max 80% of the deposit amount.
— The annual rate of interest – the rate of interest of your deposit + 5% in national currency/ + 3% in foreign currency.
— The payment timetable – annuity-based.
— Term: maximum up to the end of the deposit.

The making-out fee for a loan secured by a deposit – 1% in accordance with the credit procedure  
Cash Loan with a free timetable
— The amount – max 80% of the deposit amount.
— The annual rate of interest – the rate of interest of your deposit +5% in national currency/ + 3% in foreign currency.
— The payment timetable – free.

The making-out fee for a loan secured by a deposit – 1% in accordance with the credit procedure
Card Loan
— The amount – max 60% of the deposit amount.
— The annual rate of interest – the rate of interest of your deposit +5% (when in AZN: min 12%) 
— With a condition of no more than 20,000 AZN. 
— Term: maximum until the end of the deposit term (max. no more than 24 months). 
— Card price: free.


The making-out fee for a loan secured by a deposit – 1% in accordance with the credit procedure

Calculator

6 month
Total amount
0 AZN
Monthly profit
0 AZN
Annual interest
0 %

Premature withdrawal of deposit

a) If the term up to 0-90 days, the withdrawal of the deposit will be with the annual interest rate 0(zero);

b) If the term up to 91-180 days, the withdrawal of the deposit will be at an interest rate of 20% of the annual interest rate;

c) If the term up to 181-360 days, the withdrawal of the deposit will be at an interest rate of 30% of annual interest rate;

d) If the term is more than 361 days, the withdrawal of the deposit will be with at an interest rate of 40% of annual interest rate.

In case of a premature withdrawal of a deposit for a period of 3 and 6 months, a commission in the amount of 10 AZN is charged for the "Cash and Settlement Operations".

1, 3 ,6, 9, 12, 18, 24, 36 monthly withdrawal

a) If the term up to 0-90 days, the withdrawal of the deposit will be with the annual interest rate 0(zero);

b) If the term up to 91-180 days, the withdrawal of the deposit will be at an interest rate of 20% of the annual interest rate;

c) If the term up to 181-360 days, the withdrawal of the deposit will be at an interest rate of 30% of annual interest rate;

d) If the term is more than 361 days, the withdrawal of the deposit will be with at an interest rate of 40% of annual interest rate.

In case of a premature withdrawal of a deposit for a period of 3 and 6 months, a commission in the amount of 10 AZN is charged for the "Cash and Settlement Operations".

1, 3 ,6, 9, 12, 18, 24, 36 monthly withdrawal

a) If the term up to 0-90 days, the withdrawal of the deposit will be with the annual interest rate 0(zero);

b) If the term up to 91-180 days, the withdrawal of the deposit will be at an interest rate of 20% of the annual interest rate;

c) If the term up to 181-360 days, the withdrawal of the deposit will be at an interest rate of 30% of annual interest rate;

d) If the term is more than 361 days, the withdrawal of the deposit will be with at an interest rate of 40% of annual interest rate.

In case of a premature withdrawal of a deposit for a period of 3 and 6 months, a commission in the amount of 10 AZN is charged for the "Cash and Settlement Operations".

Additional information

Bu faiz dərəcələri 1 müştəri üzrə ümumi əmanətlərin məbləği 1 mln-a qədər olduqda tətbiq olunur. Daha yüksək məbləğlərdə faiz dərəcəsi daha az olmaqla individual qaydada təyin edilir.
Interest rates for the prolongation of the “Term” type deposits
182.7 kB, 29.12.2021
Notes
Bu faiz dərəcələri 1 müştəri üzrə ümumi əmanətlərin məbləği 1 mln-a qədər olduqda tətbiq olunur. Daha yüksək məbləğlərdə faiz dərəcəsi daha az olmaqla individual qaydada təyin edilir.
Ələvə sənədlər
Notes
Bu faiz dərəcələri 1 müştəri üzrə ümumi əmanətlərin məbləği 1 mln-a qədər olduqda tətbiq olunur. Daha yüksək məbləğlərdə faiz dərəcəsi daha az olmaqla individual qaydada təyin edilir.
Ələvə sənədlər
Interest rates for the prolongation of the “Term” type deposits
182.7 kB, 29.12.2021

Service network

Filial və bankomatlarının ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.

Read more

Have a question?
Contact us!

Onlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!

Read more

Search

Products
News
Other