İnternet bankçılıq Daxil ol 117 Xidmət şəbəkəsi

Kart qalığına illik 3%-dək gəlir

Kartda olan qalıq pula reytinqdən asılı olaraq,  illik 3%-dək gəlir hesablanır:


Reytinq dərəcəsi Cari hesabdakı gündəlik qalığa faizin hesablanması
USD AZN EUR
Stop 0,1% 3% 0%
Negative 0,1% 3% 0%
Standard 0,1% 3% 0%
New/Standard+ 0,1% 3% 0%
Positive 0,1% 3% 0%
Positive+ 0,1% 3% 0%
Super 0,1% 3% 0%
Super+ 0,1% 3% 0%

Məhsullar
Xəbərlər
Digər