Kart qalığına illik 3%-dək gəlir

Kartda olan qalıq pula reytinqdən asılı olaraq,  illik 3%-dək gəlir hesablanır:


Reytinq dərəcəsi Cari hesabdakı gündəlik qalığa faizin hesablanması
USD AZN EUR
Stop 0,6% 3% 0%
Negative 0,6% 3% 0%
Standard 0,6% 3% 0%
New/Standard+ 0,6% 3% 0%
Positive 0,6% 3% 0%
Positive+ 0,6% 3% 0%
Super 0,6% 3% 0%
Super+ 0,6% 3% 0%

Kartın növü Albalı Plus debet Visa Reward və Mastercard World olmayan digər Albalı Plus debet məhsullarında USD qalığına hesablanan faiz 0.3% təşkil edir.
Məhsullar
Xəbərlər
Digər