Kart qalığına illik 3%-dək gəlir

Kartda olan qalıq pula reytinqdən asılı olaraq,  illik 3%-dək gəlir hesablanır:


Reytinq dərəcəsi Cari hesabdakı gündəlik qalığa faizin hesablanması
USD AZN EUR
Stop 1% 3% 0%
Negative 1% 3% 0%
Standard 1% 3% 0%
New/Standard+ 1% 3% 0%
Positive 1% 3% 0%
Positive+ 1% 3% 0%
Super 1% 3% 0%
Super+ 1% 3% 0%

Kartın növü Albalı Plus debet Visa Reward və Mastercard World olmayan digər Albalı Plus debet məhsullarında USD qalığına hesablanan faiz 0.3% təşkil edir.
Məhsullar
Xəbərlər
Digər