Kredit Xəttləri

Kredit xətti qısamüddətli maliyyələşmə üçün nəzərdə tutulan bank məhsuludur. Həm biznes layihələrinin maliyyələşdirilməsini, həm də dövriyyədə vəsaitinin artırılmasını həyata keçirə bilərsiniz.

Kredit xətti qısamüddətli (1 ilə qədər) maliyyələşmə üçün nəzərdə tutulan bank məhsuludur. Kredit xətti vasitəsilə həm biznes layihələrinin maliyyələşdirilməsini, həm də dövriyyədə vəsaitinin artırılmasını həyata keçirə bilərsiniz. Kredit xəttinin biznes kreditlərdən fərqləndirən əsas xüsusiyyəti müştəri tərəfindən ödənilən məbləğ ilə kredit xətti limitinin yenidən bərpa olmasdır. 

KREDİT MÜRACİƏTİ
Məhsullar
Xəbərlər
Digər