Cashback və Miles

Kart ilə ödədiyin məbləğin 30%-dək hissəsi kartına geri qayıdır. Bütün Unibank kartlarında cashback xidməti mövcuddur (istisna UniMiles, Mastercard Black Edition, Mastercard World Elite və Visa Infinite kartlarıdır). Bu kartlarda cashback əvəzinə, miles hesablanır. 

Millərin hesablanması və işləmə metodu haqqında daha ətraflı məlumatı UniMiles səhifəsindən əldə etmək olar.

4%

Music Gallery

1. Fətəlixan Xoyski pr 118 A
2. Azadlıq pr Fizuli k.kəsiş. məh 720
3. Azadlıq pr 114
4. Məhəmməd Hadi 21d
5. Azadlıq pr 14
Məhsullar
Xəbərlər
Digər