Cashback və Miles

Kart ilə ödədiyin məbləğin 30%-dək hissəsi kartına geri qayıdır. Bütün Unibank kartlarında cashback xidməti mövcuddur (istisna UniMiles, Mastercard Black Edition, Mastercard World Elite və Visa Infinite kartlarıdır). Bu kartlarda cashback əvəzinə, miles hesablanır. 

Millərin hesablanması və işləmə metodu haqqında daha ətraflı məlumatı UniMiles səhifəsindən əldə etmək olar.

4%

Koala Kids

1.      Qara Qarayev pr, ev 30/42 m 61

2.      Ağa Nemətulla ev 47,m 33

3.      Qara Qarayev ev 37,m 46

4.      Bakıxanov ŞTQ Nazim İsmayılov ev 2,m 41

5.      Abbasqulu Ağa Bakıxanov ev 31

Məhsullar
Xəbərlər
Digər